18/11/15  Thông báo nhà trường  320
Để thực hiện kế hoạch năm học, 14 giờ 30 phút ngày 18 tháng 11 năm 2015, BGH Trường TH Thị trấn Cẩm Xuyên mời các đồng chí cán bộ giáo viên về văn phòng nhà trường để làm kiểm định…