25/05/21  Tin tức  148
       Cuộc đời của mỗi con người được xem như một cuộc hành trình không biết dài hay ngắn, chỉ biết rằng đã có điểm xuất phát thì sẽ có điểm kết thúc và quãng đời học sinh của các em chính là một trong những cuộc hành trình đó. Một năm – quãng thời gian quá ngắn ngủi so với cuộc đời mỗi con người ...