12/03/17  Hoạt động chuyên môn  472
Xem ở đây:1516_Bao-cao-ket-qua-thuc-hien-mo-hinh-THM
 18/01/16  Tin tức  1242
        Trong lớp học theo mô hình VNEN, Hội đồng tự quản của lớp được bầu ra là vì các em học sinh, giúp các em tham gia một cách dân chủ và tích cực vào…
 16/12/15  VNEN  666
Tải ở đây.   GA L-p 5.
 02/12/15  Tin tức  758
Thực hiện theo kế hoạch năm học, chiều ngày 27/11/2015 trường Tiểu học thị trấn Cẩm Xuyên tổ chức thành công giao lưu “ Hội đồng tự quản giỏi” cho học sinh lớp 4.
 19/11/15  VNEN  434
Tải tại đây. Bài 1 A. Lời khuyên của Bác