12/03/17  Hoạt động chuyên môn  643
Xem ở đây:1516_Bao-cao-ket-qua-thuc-hien-mo-hinh-THM
 18/01/16  Tin tức  1617
        Trong lớp học theo mô hình VNEN, Hội đồng tự quản của lớp được bầu ra là vì các em học sinh, giúp các em tham gia một cách dân chủ và tích cực vào…
 16/12/15  VNEN  874
Tải ở đây.   GA L-p 5.
 02/12/15  Tin tức  991
Thực hiện theo kế hoạch năm học, chiều ngày 27/11/2015 trường Tiểu học thị trấn Cẩm Xuyên tổ chức thành công giao lưu “ Hội đồng tự quản giỏi” cho học sinh lớp 4.
 19/11/15  VNEN  589
Tải tại đây. Bài 1 A. Lời khuyên của Bác