12/03/17  Hoạt động chuyên môn  48
Xem ở đây:1516_Bao-cao-ket-qua-thuc-hien-mo-hinh-THM
 18/01/16  Tin tức  42
        Trong lớp học theo mô hình VNEN, Hội đồng tự quản của lớp được bầu ra là vì các em học sinh, giúp các em tham gia một cách dân chủ và tích cực vào…
 16/12/15  VNEN  46
Tải ở đây.   GA L-p 5.
 02/12/15  Tin tức  78
Thực hiện theo kế hoạch năm học, chiều ngày 27/11/2015 trường Tiểu học thị trấn Cẩm Xuyên tổ chức thành công giao lưu “ Hội đồng tự quản giỏi” cho học sinh lớp 4.
 19/11/15  VNEN  37
Tải tại đây. Bài 1 A. Lời khuyên của Bác